exemple de 5 marimi fizice

Numărul mărimilor prévenant principe de l`este egal cu numărul minim necesar pentru a da o descriere completă a tuturor mărimilor DIN Fizică. Sisteme fizice diferite de corpuri, cum este cazul luminii, sunt de asemenea descrise de marimi fizice: lungime de undă, Impuls, Energie etc. Secunda este unitatea de timp. De exemplu, corpurile au formă, culoare, masă, în mișcare au viteză, Impuls, sunt acționate de forțe, efectuează lucru Mecanic etc. Lunii. EA este exprimată ca produs între valoarea numerică și unitatea de măsură (descrierea lui Maxwell). Caracterizarea este posibilă și univocă Dacă sunt realizate în natură anumite condiții obiectif pe care experiența le poate pune în evidență. Analiza sistemică a mărimilor fizice cercetează existența speciilor distincte precum și relațiile și operațiile Care Sitiera défini PE aceste mulțimi sau între aceste mulțimi și mulțimea numerelor Reale. Este singura Unitate de măsură a cărei definiţie se bazează încă PE existenţa unui obiect. Etalonul de lungime intervenir în experienţa auxiliară necesară pentru determinarea vitezei semnalului. Definirea scalarilor și în particulier un numerelor Reale, soins interesează în Special în Teoria mărimilor macroscopice, se face în cadrul teoriei mulțimilor (respectiv teoriei structurilor Algeria), pornind de la existența unor relații și proprietăți matematice. De exemplu, să presupunem că Vrem să cunoaştem distanţa de la Pământ la Lună (a cărei valoare medie, considerată în prezent, este).

De exemplu, să presupunem că am ales etalonul de lungime sub forma unei Bare a cărei lungime o definim ca fiind un metru. Prin specii de proprietăți fizice se înțelege mulțimea tuturor Acelor proprietăți Care satisfac cel puţin o relație sau pe care se poate définition o operație. Candela este unitatea de intensitate luminoasă şi reprezintă intensitatea luminoasă, Într-o Direcţie dată, a unei surSe Care emite o radiaţie monocromatică Verde cu frecvenţa de 540 × 1012 Hertz şi a cărei intensitate energetică, în această Direcţie este de 1/683 dintr-un Watt steradian PE. Metrul este unitatea de lungime şi reprezintă distanţa parcursă de Lumină în vid Într-un interval de timp de 1/299 792 458 dintr-o secundă. Dintre proprietățile énumérer, sunt marimi fizice: Masa, viteza, impulsul, forța și Lucrul Mecanic. Pornind de la mai multe proprietăți fizice ALE unui sistem fizic, se ajunge la Conceptul de mărime fizică printr-o Analize sistematică a unor relații și condiții pe care trebuie să le satisfacă aceste proprietăți. Deși aceste însușiri alcătuiesc proprietăți fizice, numai unora dintre ele Li se pot ASOCIA marimi matematice pentru a putea fi caracterizate cantitativ, în sensul că operațiilor Care se efectuează cu marimi matematice, le corespund în parte sau în totalitate operații cu proprietăți fizice.

Category : Uncategorized

Gửi Cho Bạn Bè

Email Agent

Miencanho.com